Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja N  »   Dział 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 77 -
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Dział 78 -
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Dział 79 -
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Dział 80 -
DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
Dział 81 -
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Dział 82 -
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
77.1Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.11Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5t), bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą,sklasyfikowanego w 49.32.Z.
77.12Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę:

 • samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),
 • pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,
 • wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.
77.2Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

Grupa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kaset wideo,zazwyczaj na krótki okres czasu, jednakże w niektórych przypadkach wypożyczanie lub dzierżawa może być dokonywana na dłuższe okresy czasu.

77.21Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:

 • łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
 • rowerów,
 • leżaków oraz parasoli,
 • nart,
 • pozostałego sprzętu sportowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,
 • wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,
 • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.B.
77.22Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę wszystkich rodzajów artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gospodarstwom domowym czy przedsiębiorstwom:

 • tkanin, odzieży i obuwia,
 • mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego,
 • biżuterii, instrumentów muzycznych, elementów dekoracyjnych i kostiumów,
 • książek, magazynów i czasopism,
 • maszyn i urządzeń stosowanych przez amatorów lub hobbistów, np. sprzętu do majsterkowania,
 • kwiatów i roślin,
 • sprzętu elektronicznego do użytku domowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i pojazdów kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 77.1,
 • wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wypożyczania mebli biurowych, sklasyfikowanego w 77.33.Z,
 • wynajmu motocykli i przyczep kempingowych, bez kierowcy,sklasyfikowanego w 77.39.Z,
 • wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.Z.
77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
77.31Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi:

 • maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą,sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.
77.32Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

 • dźwigów samochodowych,
 • rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej,z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.
77.33Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

 • komputerów i sprzętu peryferyjnego,
 • urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,
 • maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,
 • pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
 • mebli biurowych.
77.34Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bezzałogi, m.in.:

 • łodzi i statków handlowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,
 • wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
77.35Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:

 • samolotów,
 • balonów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.
77.39Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:
  • silników i turbin,
  • obrabiarek,
  • urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,
  • profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,
  • sprzętu do produkcji filmów,
  • sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  • pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;
 • wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):
  • motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,
  • pojazdów szynowych;
 • wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
 • wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
 • wynajem pozostałych kontenerów,
 • wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi,sklasyfikowanego w 77.31.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bezobsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.
77.4Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.40Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję,wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy).

Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.

Podklasa ta obejmuje:

 • dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
 • tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:
  • prawa do patentu,
  • znaków handlowych, nazwy marek,
  • prawa do badania i oceny minerałów,
  • franszyzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uzyskiwania praw do publikacji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 58 i 59,
 • produkcji, powielania i rozpowszechniania prac chronionych prawem autorskim (książki, oprogramowanie komputerowe, filmy),sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 58, 59,
 • dzierżawy nieruchomości, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 68.2,
 • dzierżawy aktywów materialnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 77.1, 77.2, 77.3.
Przydatne linki
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.