Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja G  »   Dział 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 45 -
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Dział 46 -
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Dział 47 -
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
46.1Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Grupa ta obejmuje:

 • działalność agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek,
 • działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,
 • działalność w zakresie handlu hurtowego realizowana przez domy aukcyjne oraz Internet.
46.11Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.12Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.13Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.14Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, włączając maszyny biurowe i komputery, wyposażenia przemysłowego oraz sprzedażą statków i samolotów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności agentów komisowych zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży aukcyjnej pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2-46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.15Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.16Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.17Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.18Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,
 • działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 68.31.Z.
46.19Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podklasa ta nie obejmuje:

 • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2- 46.9,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
46.2Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.21Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • zboża i nasion,
 • owoców oleistych,
 • nieprzetworzonego tytoniu,
 • pasz dla zwierząt oraz surowych produktów rolniczych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.
46.22Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową cebulek kwiatów i roślin.

46.23Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24Sprzedaż hurtowa skór
46.24.ZSprzedaż hurtowa skór
46.3Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.31Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • świeżych owoców i warzyw,
 • zakonserwowanych owoców i warzyw.
46.32Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • mleka i wyrobów mleczarskich,
 • jaj i wyrobów z jaj,
 • jadalnych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
46.34Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podklasa ta obejmuje także zakup win luzem i ich butelkowanie, bezprzetworzenia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • mieszania wina lub alkoholu destylowanego, sklasyfikowanego w 11.01.Z, 11.02.Z.
46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.

46.39Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.39.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.4Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
46.41Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • przędzy,
 • tkanin,
 • firanek, zasłon, pościeli oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych,
 • pasmanterii, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej włókien tekstylnych, sklasyfikowanej w 46.76.Z.
46.42Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • odzieży, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe,
 • wyrobów pończoszniczych,
 • dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki,
 • obuwia,
 • artykułów futrzarskich,
 • parasoli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej biżuterii, sklasyfikowanej w 46.48.Z,
 • sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych, sklasyfikowanej w 46.49.Z,
 • sprzedaży hurtowej specjalistycznego obuwia sportowego takiego jak buty narciarskie, sklasyfikowanej w 46.49.Z.
46.43Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • elektrycznych urządzeń użytku domowego,
 • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
 • artykułów fotograficznych i optycznych,
 • elektrycznych urządzeń grzewczych,
 • nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.Z.
46.44Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową mydeł.

46.46Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.

46.47Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • mebli domowych,
 • dywanów i chodników,
 • sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej mebli biurowych, sklasyfikowanej w 46.65.Z.
46.48Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • wyrobów z drewna, wikliny i korka itp.,
 • rowerów, ich części i akcesoriów,
 • artykułów piśmiennych, książek, czasopism i gazet,
 • artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych,
 • instrumentów muzycznych,
 • gier i zabawek,
 • artykułów sportowych, włączając specjalistyczne obuwie sportowe,takie jak buty narciarskie.
46.5Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
46.51Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej części elektronicznych, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), sklasyfikowanej w 46.66.Z.
46.52Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • elektronicznych zaworów i lamp,
 • urządzeń półprzewodnikowych,
 • układów scalonych i obwodów zintegrowanych,
 • obwodów drukowanych,
 • czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),
 • wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej nagranych taśm audio i wideo oraz płyt CD i DVD,sklasyfikowanej w 46.43.Z,
 • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych,sklasyfikowanej w 46.51.Z.
46.6Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.61Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak:
  • pługi, roztrząsacze nawozu, siewniki,
  • kombajny,
  • młockarnie,
  • dojarki,
  • maszyny wykorzystywane przy hodowli drobiu, maszyny pszczelarskie,
  • ciągniki stosowane w rolnictwie i leśnictwie,
 • sprzedaż hurtową kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu.
46.62Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • obrabiarek dowolnego typu i do dowolnego rodzaju materiału,
 • obrabiarek automatycznie sterowanych komputerem.

46.63Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn do szycia i dziewiarskich.
46.65Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową wyrobów sklasyfikowanych w 31.01.Z.
46.66Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych,sklasyfikowanej w 46.51.Z,
 • sprzedaży hurtowej elektronicznych części oraz sprzętu telefonicznego i komunikacyjnego, sklasyfikowanej w 46.52.Z.
46.69Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

 • sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów,
 • robotów do linii produkcyjnych,
 • przewodów i przełączników oraz pozostałego sprzętu do użytku przemysłowego,
 • pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne,transformatory,
 • pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu (z wyłączeniem górnictwa,budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej i przemysłu tekstylnego),handlu i nawigacji oraz innych usług, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
 • przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, naczep, przyczep,włączając przyczepy kempingowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.31.Z,
 • sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.Z,
 • sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 46.49.Z.
46.7Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
46.71Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową paliw, smarów,olejów, takich jak:

 • węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe, ciężka benzyna,
 • ropa naftowa, olej surowy, olej napędowy, benzyna, paliwo olejowe,olej opałowy, nafta,
 • gaz ziemny skroplony, butan, propan, mieszanki propan-butan,
 • oleje smarowe i smary, produkty rafinacji ropy naftowej.
46.72Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • rud metali żelaznych i nieżelaznych,
 • metali żelaznych i nieżelaznych w postaci nieprzetworzonej,
 • metalowych półwyrobów żelaznych i nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
 • złota i pozostałych metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, sklasyfikowanej w 46.77.Z.
46.73Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • drewna nieobrobionego,
 • wyrobów z drewna wstępnie obrobionego,
 • farb, werniksów i pokostów,
 • materiałów budowlanych, np.: piasku, żwiru,
 • tapet i pokryć podłogowych,
 • okien i drzwi,
 • szkła płaskiego,
 • sprzętu sanitarnego: wanien, umywalek, sedesów i pozostałych wyrobów sanitarnych z porcelany,
 • budynków prefabrykowanych.
46.74Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • drobnych wyrobów metalowych i zamków,
 • łączników i armatury,
 • grzejników gorącej wody,
 • instalacyjnego sprzętu sanitarnego: rur, złączek, uszczelek, zaworów,trójników, rur gumowych itp.,
 • narzędzi: młotków, pił, wkrętaków i pozostałych narzędzi ręcznych.
46.75Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową chemikaliów przemysłowych:
  • aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych,klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic syntetycznych,metanolu, parafiny, środków zapachowych i aromatów, sody, soli przemysłowej, kwasów i siarki, pochodnych skrobi itp.,
 • wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pozostałych środków agrochemicznych.
46.76Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

 • tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
 • gumy,
 • włókien tekstylnych itp.,
 • papieru w belkach,
 • kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.
46.77Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podklasa ta obejmuje:

 • sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu orazmateriałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem,sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnegoużycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie,przepakowywanie, magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszegoprzekształcenia,
 • odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych zwycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorówi innych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zbierania odpadów z gospodarstw domowych i pochodzenia przemysłowego,sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.1,
 • obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w przemysłowym procesieprodukcji, lecz przeznaczonych do usunięcia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 38.2,
 • przetwarzania odpadów i złomu oraz pozostałych materiałów na surowcewtórne, gdzie wymaganym sposobem przetwarzania odpadów jest ichprzekształcenie mechaniczne lub chemiczne (wyprodukowane surowce wtórnenadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji inie są nowym produktem finalnym), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.3,
 • demontażu wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych zeksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów ipozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • złomowania statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z,
 • sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.
46.9Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46.90Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.

Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.