Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
10.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.11Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Podklasa ta obejmuje:

 • czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp.,
 • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
 • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
 • ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,
 • produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
 • wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,
 • przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
 • produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanego w 10.12.Z,
 • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.
10.12Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Podklasa ta obejmuje:

 • czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
 • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu,porcjowanego,
 • wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,
 • produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.
10.13Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,
 • produkcję wyrobów z mięsa:
  • kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, "andouillettes" (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana naparze, często w cieście).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gotowych dań z mięsa (w tym z mięsa drobiowego),zamrożonych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji zup zawierających mięso, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • handlu hurtowego mięsem, sklasyfikowanego w 46.32.Z,
 • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.
10.2Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Podklasa ta obejmuje:

 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie,solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp.,
 • produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych,ikry, kawioru, substytutów kawioru itp.,
 • produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub dokarmienia zwierząt,
 • produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nienadających się do spożycia przez ludzi,
 • działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb,
 • obróbkę wodorostów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb,sklasyfikowanego w 03.11.Z,
 • przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach,sklasyfikowanego w 10.11.Z,
 • produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 10.41.Z,
 • produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.3Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.31Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Podklasa ta obejmuje:

 • przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków:
  • produkcję gotowych mrożonych ziemniaków,
  • produkcję ziemniaków purée w proszku,
  • produkcję zakąsek ziemniaczanych,
  • produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),
  • produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,
 • przemysłowe obieranie ziemniaków.
10.32Produkcja soków z owoców i warzyw
10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję soków z owoców i warzyw,
 • produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.
10.39Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań - mrożonych lub w puszkach,
 • konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie,zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,
 • wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
 • produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
 • prażenie orzechów,
 • produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
 • produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw,takich jak:
  • sałatki; pakowane mieszanki sałatek,
  • obrane lub pocięte warzywa,
  • tofu (ser sojowy).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,
 • produkcji mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 10.61.Z,
 • konserwowania w cukrze owoców i orzechów, sklasyfikowanego w 10.82.Z,
 • produkcji gotowych dań warzywnych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji sztucznych koncentratów spożywczych, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.4Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Grupa ta obejmuje produkcję nieoczyszczonych (surowych) i rafinowanych olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z wyłączeniem wytapiania jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.

10.41Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieoczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju z nasion bawełny, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju z siemienia lnianego itp.,
 • produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych,orzechów lub ziaren oleistych,
 • produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek, oleju sojowego itp.,
 • przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, odwadnianie,utwardzanie itp.,
 • produkcję niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
 • produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,
 • produkcję puchu bawełnianego (lintersu), makuchów z nasion oleistych oraz innych pozostałości powstających przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów jadalnych, sklasyfikowanych w 10.11.Z,
 • produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 10.42.Z,
 • mielenia kukurydzy metodą mokrą i wytwarzania oleju kukurydzianego,sklasyfikowanych w 10.62.Z,
 • wytwarzania olejków eterycznych, sklasyfikowanego w 20.53.Z,
 • przetwarzania olejów i tłuszczów za pomocą procesów chemicznych,sklasyfikowanego w 20.59.Z.
10.42Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42.ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję margaryny,
 • produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
 • produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.
10.5Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.51Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur(tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,
 • produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
 • produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur(tzw. UHT)), homogenizowanej,
 • produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
 • produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,
 • produkcję masła,
 • produkcję jogurtu i kefiru,
 • produkcję serów i twarogów,
 • produkcję serwatki,
 • produkcję kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji surowego mleka krowiego i bawolego, sklasyfikowanej w 01.41.Z,
 • produkcji surowego mleka owiec i kóz, sklasyfikowanej w 01.45.Z,
 • produkcji substytutów mleka i sera nie opartych na mleku,sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.52Produkcja lodów
10.52.ZProdukcja lodów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję lodów i innych deserów mrożonych, np. sorbetów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności lodziarni, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.10.B.
10.6Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

Grupa ta obejmuje:

 • przemiał zbóż lub warzyw na mąkę i mączkę,
 • przemiał, czyszczenie i polerowanie ryżu,
 • produkcję mieszanek mąki,
 • przemiał metodą mokrą ziarna i warzyw,
 • produkcję skrobi i wyrobów skrobiowych.
10.61Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podklasa ta obejmuje:

 • przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej;przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,
 • przemiał ryżu: produkcję ryżu łuskanego, mielonego, polerowanego,lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki ryżowej,
 • przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych,
 • wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
 • wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba,ciast, herbatników i naleśników.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 10.31.Z,
 • mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanej w 10.62.Z.
10.62Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.62.ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

Podklasa ta obejmuje:

 • wytwarzanie skrobi z ziemniaków, ryżu, kukurydzy itp.,
 • mielenie kukurydzy metodą mokrą,
 • wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, inuliny, izoglukozy itp.,
 • wytwarzanie glutenu,
 • wytwarzanie tapioki i jej namiastek ze skrobi,
 • wytwarzanie oleju kukurydzianego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wytwarzania laktozy (cukru mlekowego), sklasyfikowanego w 10.51.Z,
 • produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanej w 10.81.Z.
10.7Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.71Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podklasa ta obejmuje produkcję:

 • chleba i bułek,
 • ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,sklasyfikowanej w 10.72.Z,
 • produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73.Z,
 • podgrzewania wyrobów piekarskich do bezpośredniej konsumpcji,sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.
10.72Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sucharów, herbatników i pozostałych suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,
 • produkcję konserwowanych ciast i ciastek,
 • produkcję słodkich lub słonych przekąsek (paluszków, krakersów,precli itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przekąsek ziemniaczanych, sklasyfikowanej w 10.31.Z.
10.73Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub surowych,nadziewanych lub nienadziewanych,
 • produkcję kuskusu,
 • produkcję konserwowanych lub mrożonych wyrobów makaronowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gotowych dań zawierających kuskus, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji zup zawierających makaron, sklasyfikowanej w 10.89.Z.
10.8Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
10.81Produkcja cukru
10.81.ZProdukcja cukru

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru, z buraków, trzciny cukrowej, kolonu i palmy,
 • produkcję syropów cukrowych,
 • produkcję melasy,
 • produkcję syropu i cukru klonowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej w 10.62.Z.
10.82Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego,
 • produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,
 • produkcję wyrobów cukierniczych, takich jak: cukierki, karmelki,drażetki, pastylki, nugaty, pomadki, biała czekolada,
 • produkcję gumy do żucia,
 • konserwowanie w cukrze owoców i orzechów, skórek owocowych i pozostałych części roślin.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.Z.
10.83Przetwórstwo herbaty i kawy
10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy

Podklasa ta obejmuje:

 • dekofeinizację i prażenie kawy,
 • produkcję wyrobów kawowych:
  • kawy mielonej,
  • kawy rozpuszczalnej,
  • ekstraktów i koncentratów kawy,
 • produkcję substytutów kawy,
 • produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty oraz mieszanek herbatymaté (herbaty paragwajskiej),
 • produkcję ekstraktów i preparatów z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej),
 • produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej, rumianku itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji inuliny, sklasyfikowanej w 10.62.Z,
 • produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11,
 • przygotowania produktów roślinnych dla celów farmaceutycznych,sklasyfikowanego w 21.20.Z.
10.84Produkcja przypraw
10.84.ZProdukcja przypraw

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję przypraw, sosów i podobnych dodatków do potraw, takich jak:
  • majonez,
  • mąka i mączka musztardowa,
  • gotowa musztarda itp.,
 • produkcję octu,
 • produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.28.Z.
10.85Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podklasa ta obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych,przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, zamrożonych lub w puszkach, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję dań z mięsa lub drobiu,
 • produkcję dań rybnych, włączając rybę i frytki,
 • produkcję gotowych dań z warzyw,
 • produkcję gotowych dań zawierających kuskus lub wyroby mączne,
 • produkcję pizzy, zamrożonej lub inaczej zakonserwowanej,
 • produkcję dań regionalnych i narodowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji świeżej żywności lub żywności składającej się z mniej niż dwóch składników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 10,
 • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
 • sprzedaży detalicznej gotowych posiłków i dań w sklepach,sklasyfikowanej w 47.11.Z, 47.29.Z,
 • sprzedaży hurtowej gotowych posiłków i dań, sklasyfikowanej w 46.38.Z,
 • przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56,
 • działalności związanej z dostawą żywności, wykonywanej na podstawie umowy, sklasyfikowanej w 56.29.Z.
10.86Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podklasa ta obejmuje produkcję specjalnej żywności, takiej jak:

 • żywność dla niemowląt,
 • żywność będąca pochodną mleka i pozostałych artykułów spożywczych,
 • żywność dla dzieci,
 • żywność niskokaloryczna i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,
 • żywność dietetyczna zalecana do stosowania przy leczeniu schorzeń,
 • żywność o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierająca sole mineralne,
 • żywność bezglutenowa,
 • żywność zalecana przy zwiększonym wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców,
 • żywność dla diabetyków.
10.89Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję zup i bulionów (rosołów),
 • produkcję miodu sztucznego i karmelu,
 • produkcję gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak:
  • kanapki,
  • świeża (nieupieczona) pizza,
 • produkcję suplementów żywności i pozostałych artykułów spożywczych,gdzie indziej niesklasyfikowaną,
 • produkcję drożdży,
 • produkcję soków i ekstraktów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • produkcję substytutów artykułów mlecznych i serowych,
 • produkcję wyrobów z jaj, albuminę jaja,
 • produkcję sztucznych koncentratów spożywczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw,sklasyfikowanej w 10.39.Z,
 • produkcji mrożonej lub inaczej zakonserwowanej pizzy, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
 • produkcji napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 11.
10.9Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
10.91Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i ryb, włączając produkcję koncentratów paszowych i dodatków paszowych,
 • przygotowywanie pasz jedno składnikowych,
 • przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt,sklasyfikowanej w 10.20.Z,
 • wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,
 • wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych,sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.
10.92Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję gotowej karmy dla zwierząt domowych (psów, kotów, ptaków,rybek itp.),
 • przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz dla zwierząt domowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt,sklasyfikowanej w 10.20.Z,
 • wytwarzania makuchów z nasion roślin oleistych, sklasyfikowanego w 10.41.Z,
 • wytwarzania produktów ubocznych, stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, np. z nasion oleistych,sklasyfikowanego w 10.41.Z, z przemiału zbóż, sklasyfikowanego w 10.61.Z itp.
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.