Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
25.1Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.11Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych szkieletów konstrukcji dla budownictwa i ich części (wieży, masztów, kratownic, mostów itp.),
 • produkcję metalowych szkieletów konstrukcyjnych dla przemysłu(szkieletów dla pieców hutniczych, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych itp.),
 • produkcję prefabrykowanych budynków, głównie z metalu, takich jak:
  • baraki instalowane na miejscu budowy, modułowe elementy pawilonów wystawowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji części dla kotłów okrętowych i energetycznych,sklasyfikowanej w 25.30.Z,
 • produkcji gotowych elementów torów kolejowych, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji sekcji statków, sklasyfikowanej w 30.11.Z.
25.12Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram,
 • produkcję metalowych ścianek działowych mocowanych do podłogi.
25.2Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.21Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji pieców elektrycznych i podgrzewaczy wody, sklasyfikowanej w 27.51.Z.
25.29Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję zbiorników, cystern i podobnych pojemników metalowych,wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji,
 • produkcję pojemników metalowych do przechowywania sprężonego lub ciekłego gazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji metalowych beczek, bębnów, puszek, wiader, pudełek i podobnych wyrobów o pojemności <= 300 litrów, sklasyfikowanej w 25.91.Z, 25.92.Z,
 • produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu,sklasyfikowanej w 29.20.Z.
25.3Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.30Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kotłów wytwarzających parę wodną lub inne rodzaje pary,
 • produkcję pomocniczych urządzeń do kotłów parowych, takich jak:
  • skraplacze, odzyskiwacze, podgrzewacze, kolektory i zasobniki pary,
 • produkcję reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,
 • produkcję części kotłów okrętowych i energetycznych,
 • produkcję systemów rurowych ciśnieniowych lub pozostałych systemów rurowych, włączając projekty techniczne i prace konstrukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, sklasyfikowanej w 25.21.Z,
 • produkcji zespołów turbinowo-kotłowych, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów, sklasyfikowanej w 28.99.Z.
25.4Produkcja broni i amunicji
25.40Produkcja broni i amunicji
25.40.ZProdukcja broni i amunicji

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję broni ciężkiej (armat, dział ruchomych, wyrzutni rakietowych, wyrzutni torped, ciężkich karabinów maszynowych),
 • produkcję broni ręcznej (rewolwerów, strzelb, ręcznych karabinów maszynowych),
 • produkcję broni pneumatycznej lub gazowej,
 • produkcję amunicji bojowej,
 • produkcję broni i amunicji myśliwskiej, sportowej i obronnej,
 • produkcję bomb, min, torped i podobnych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji spłonek, detonatorów lub rakiet sygnalizacyjnych,sklasyfikowanej w 20.51.Z,
 • produkcji szabli, szpad, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji opancerzonych pojazdów do transportu pieniędzy i kosztowności, sklasyfikowanej w 29.10.E,
 • produkcji statków kosmicznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,
 • produkcji czołgów i pozostałych pojazdów bojowych, sklasyfikowanej w 30.40.Z.
25.5Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.50Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podklasa ta obejmuje:

 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,
 • metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub podciśnieniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji proszku metali, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 24.1, 24.2.
25.6Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

Grupa ta obejmuje działalności związane z obróbką metalu, takie jak:platerowanie, pokrywanie, grawerowanie, wiercenie, polerowanie,spawanie itp., które są zazwyczaj wykonywane na zlecenie.

25.61Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podklasa ta obejmuje:

 • platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,
 • obróbkę termiczną metali,
 • wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,
 • barwienie i grawerowanie metalu,
 • pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi, poprzez:
  • emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi itp.,
 • utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • drukowania bezpośrednio na metalu, sklasyfikowanego w 18.12.Z,
 • pokrywania metalami tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 22.29.Z,
 • pokrywania metalami szlachetnymi metali nieszlachetnych i pozostałych metali, sklasyfikowanego w 24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z.
25.62Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie,przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,
 • wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.
25.7Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
25.71Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sztućców i wyrobów nożowniczych, takich jak: noże, widelce,łyżki itp.,
 • produkcję pozostałych wyrobów nożowniczych, takich jak:
  • tasaki i siekiery,
  • maszynki i ostrza do golenia,
  • nożyczki i maszynki do strzyżenia włosów,
 • produkcję szabli, szpad, bagnetów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji garnków, czajników itp. wyrobów, naczyń stołowych (waz,półmisków itp.) oraz wyrobów płaskich (talerzy, spodków),sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji sztućców z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.
25.72Produkcja zamków i zawiasów
25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kłódek, zamków, kluczy, zawiasów, klamer, okuć i pozostałych podobnych wyrobów do stolarki budowlanej, mebli, pojazdów itp.
25.73Produkcja narzędzi
25.73.ZProdukcja narzędzi

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych,
 • produkcję narzędzi ręcznych, takich jak: kombinerki, śrubokręty itp.,
 • produkcję narzędzi ręcznych stosowanych w rolnictwie, innych niż mechaniczne,
 • produkcję pił do cięcia i ostrzy do nich, włączając tarcze tnące i łańcuchy,
 • produkcję wymiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych,nawet z napędem mechanicznym oraz do obrabiarek: wierteł, przebijaków,noży frezarskich itp.,
 • produkcję narzędzi kowalskich: kowadeł, palenisk kowalskich itp.,
 • produkcję skrzynek formierskich i form, z wyłączeniem wlewnic,
 • produkcję narzędzi do pras,
 • produkcję imadeł, zacisków.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24.Z,
 • produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z.
25.9Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
25.91Produkcja pojemników metalowych
25.91.ZProdukcja pojemników metalowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pojemników metalowych o pojemności <= 300 litrów,takich jak: kubły, wiadra, puszki, kosze, skrzynki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zbiorników i cystern, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 25.2.
25.92Produkcja opakowań z metali
25.92.ZProdukcja opakowań z metali

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję puszek do produktów żywnościowych, tubek wyciskanych i pudełek o pojemności <= 300 litrów,
 • produkcję zamknięć metalowych do opakowań.
25.93Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych lin, taśm plecionych i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych drutów i przewodów nieizolowanych lub kabli i przewodów izolowanych, które nie mogą być stosowane jako przewodniki elektryczności,
 • produkcję drutu otulonego i rdzeni elektrod,
 • produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej,rusztów, siatek, tkanin itp.,
 • produkcję elektrod w otulinie do spawania łukiem elektrycznym,
 • produkcję gwoździ i pinezek,
 • produkcję sprężyn (z wyłączeniem sprężyn do zegarków), takich jak:
  • resory piórowe, sprężyny zwojowe, sprężyny skręcane,
  • pióra do resorów,
 • produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sprężyn do zegarów i zegarków, sklasyfikowanej w 26.52.Z,
 • produkcji drutów i kabli do przesyłania prądu elektrycznego,sklasyfikowanej w 27.32.Z,
 • produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 28.15.Z.
25.94Produkcja złączy i śrub
25.94.ZProdukcja złączy i śrub

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nitów, podkładek i podobnych wyrobów niegwintowanych,
 • produkcję wyrobów gwintowanych: śrub, wkrętów, nakrętek i podobnych wyrobów gwintowanych.
25.99Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję metalowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak:
  • naczynia płaskie: talerze, spodki itp.,
  • naczynia drążone: garnki, czajniki itp.,
  • naczynia stołowe: miski, półmiski itp.,
  • rondle, patelnie i pozostałe nieelektryczne wyroby stołowe i kuchenne,
  • drobne ręczne przedmioty i akcesoria kuchenne,
  • metalowe szczotki do szorowania,
 • produkcję elementów budowlanych z cynku: rynien, wanien, umywalek,brodzików i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych wyrobów do użytku biurowego, z wyłączeniem mebli,
 • produkcję sejfów, kaset pancernych, drzwi opancerzonych itp.,
 • produkcję różnych wyrobów metalowych, takich jak:
  • śruby napędowe do statków i łopatek do nich,
  • kotwice,
  • dzwony,
  • gotowe elementy torów kolejowych,
  • zatrzaski, sprzączki, haczyki, klamerki,
  • drabiny metalowe,
  • znaki metalowe, włączając znaki drogowe,
 • produkcję worków z folii metalowej,
 • produkcję metalowych magnesów stałych,
 • produkcję termosów i butelek metalowych,
 • produkcję metalowych odznak i insygniów wojskowych,
 • produkcję odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów,
 • produkcję metalowych wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek, grzebieni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji szabli, mieczy, bagnetów itp., sklasyfikowanej w 25.71.Z,
 • produkcji wózków na zakupy, sklasyfikowanej w 30.99.Z,
 • produkcji mebli metalowych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,
 • produkcji wyrobów sportowych, sklasyfikowanej w 32.30.Z,
 • produkcji gier i zabawek, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
Przydatne linki
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.