Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
27.1Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.11Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podklasa ta obejmuje produkcję elektrycznych silników i transformatorów: prądu zmiennego (AC), prądu stałego (DC) i prądu przemiennego AC/DC.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję silników elektrycznych, z wyłączeniem silników do rozruchu silników spalinowych wewnętrznego spalania,
 • produkcję rozdzielczych transformatorów elektrycznych,
 • produkcję transformatorów do spawania łukowego,
 • produkcję stateczników fluorescencyjnych (np. transformatorów),
 • produkcję podstacji transformatorowych do dystrybucji energii elektrycznej,
 • produkcję regulatorów napięcia do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • produkcję prądnic, z wyłączeniem alternatorów do ładowania akumulatorów w pojazdach silnikowych,
 • produkcję zespołów prądotwórczych, z wyłączeniem zespołów prądnicowo-turbinowych,
 • przewijanie elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji elektronicznych transformatorów i przełączników,sklasyfikowanej w 26.11.Z,
 • produkcji elektrycznego sprzętu do spawania i lutowania,sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji półprzewodnikowych przemienników, prostowników i przetwornic, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji zespołów turbinowo-prądnicowych (turbogeneratorów),sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji silników rozruchowych i prądnic do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 29.31.Z.
27.12Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyłączników energii elektrycznej,
 • produkcję ochronników przeciwprzepięciowych w celu wyrównywania napięcia,
 • produkcję pulpitów sterowniczych dla aparatury rozdzielczej energii elektrycznej,
 • produkcję elektrycznych przekaźników,
 • produkcję elementów elektrycznych tablic rozdzielczych,
 • produkcję bezpieczników elektrycznych,
 • produkcję aparatury elektrycznej do przełączania,
 • produkcję wyłączników sieciowych, z wyłączeniem przycisków, łączników migowych, solenoidów, zapadek,
 • produkcję zespołów prądnic będących źródłem napędu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji aparatury kontrolnej otoczenia i procesów przemysłowych,sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji przełączników dla obwodów elektrycznych, takich jak przyciski i łączniki migowe, sklasyfikowanej w 27.33.Z.
27.2Produkcja baterii i akumulatorów
27.20Produkcja baterii i akumulatorów
27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów

Podklasa ta obejmuje produkcję baterii i akumulatorów, doładowywanych lub nie.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ogniw i baterii galwanicznych:
  • ogniw zawierających dwutlenek manganu, dwutlenek rtęci, tlenek srebra itp.,
 • produkcję akumulatorów elektrycznych oraz części do nich, takie jak:
  • separatory, pojemniki, pokrywy,
 • produkcję baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych,
 • produkcję baterii akumulatorowych kadmowo-niklowych,
 • produkcję baterii akumulatorowych NiMH (nikiel-wodorek metalu),
 • produkcję baterii akumulatorowych litowych,
 • produkcję baterii ogniw suchych,
 • produkcję baterii ogniw mokrych.
27.3Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
27.31Produkcja kabli światłowodowych
27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kabli światłowodowych do transmisji danych i transmisji obrazów,
 • produkcję włókien optycznych,
 • produkcję wiązek i kabli z włókien optycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,
 • produkcji zestawów kabli optycznych zawierających złącza lub inne elementy, sklasyfikowanej w zależności od zastosowania, np. w 26.11.Z.
27.32Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję izolowanych przewodów i kabli wykonanych ze stali, miedzi lub aluminium,
 • produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji drutu, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z,24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z, 24.45.Z,
 • produkcji kabli do komputerów, drukarek, uniwersalnych interfejsów szeregowych (USB) i podobnych zespołów przewodów, sklasyfikowanej w 26.11.Z,
 • produkcji zestawów przewodowych z izolowanymi przewodami i łącznikami, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji zespołów kabli i przewodów stosowanych w motoryzacji,sklasyfikowanej w 29.31.Z.
27.33Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szyn zbiorczych, przewodników elektrycznych, z wyłączeniem stosowanych w aparaturze łączeniowej,
 • produkcję przerywaczy ziemno zwarciowych (GFCI),
 • produkcję oprawek lampowych,
 • produkcję odgromników i cewek,
 • produkcję przełączników do przewodów instalacji elektrycznej (np. przełączników naciskowych, wyłączników przyciskowych, przełączników migowych, zapadek),
 • produkcję elektrycznych gniazdek i wtyczek,
 • produkcję skrzynek i puszek do instalacji elektrycznej (np. dla przyłączy, gniazdek wtykowych, przełączników),
 • produkcję elektrycznych przyłączy i elementów instalacji,
 • produkcję osprzętu instalacyjnego do słupów i elementów linii przesyłowych,
 • produkcję elementów nieprzewodzących prądu z tworzyw sztucznych do sprzętu instalacyjnego, włączając skrzynki przyłączeniowe z tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji izolatorów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.43.Z,
 • produkcji elektronicznych złączy, gniazdek i przełączników,sklasyfikowanej 26.11.Z.
27.4Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.40Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Podklasa ta obejmuje produkcję żarówek i lamp oraz ich części i elementów, z wyłączeniem szklanych baniek do żarówek; produkcję opraw oświetleniowych, z wyłączeniem przewodów prądowych.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję lamp, sprzętu oświetleniowego i żarówek wyładowczych,fluorescencyjnych, ultrafioletowych, na podczerwień itp.,
 • produkcję opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych,
 • produkcję żyrandoli,
 • produkcję lamp stołowych,
 • produkcję choinkowych zestawów oświetleniowych,
 • produkcję elektrycznego oświetlenia kominków,
 • produkcję latarek,
 • produkcję elektrycznych lamp przeciw insektom,
 • produkcję latarni (np. karbidowych, elektrycznych, gazowych,benzynowych, naftowych),
 • produkcję reflektorów punktowych,
 • produkcję oświetlenia ulicznego, z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej,
 • produkcję sprzętu oświetleniowego dla środków transportu (np. dla pojazdów silnikowych, samolotów, łodzi),
 • produkcję nieelektrycznego sprzętu oświetleniowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyrobów szklanych i części ze szkła dla sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 23.19.Z,
 • produkcji opraw oświetleniowych, sklasyfikowanej w 27.33.Z,
 • produkcji wentylatorów sufitowych lub łazienkowych, połączonych ze sprzętem oświetleniowym, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji elektrycznego sprzętu sygnalizacyjnego, takiego jak sygnalizacja świetlna dla pojazdów i pieszych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji znaków podświetlanych, sklasyfikowanej w 27.90.Z.
27.5Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

Grupa ta obejmuje:

 • produkcję małych urządzeń elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak: wentylatory, odkurzacze,elektryczne froterki, urządzenia do gotowania, pralki, chłodziarki,zamrażarki oraz produkcję pozostałych elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak zmywarki, podgrzewacze wody,rozdrabniacze odpadków,
 • produkcję urządzeń, które zasilane są elektrycznością, gazem lub innym źródłem zasilania.
27.51Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:

 •  produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak:
  • lodówki, chłodziarki,
  • zamrażarki,
  • zmywarki,
  • pralki i suszarki,
  • odkurzacze,
  • froterki,
  • rozdrabniacze odpadków,
  • młynki, miksery, sokowirówki,
  • otwieracze do konserw,
  • elektryczne maszynki do golenia i szczoteczki do zębów oraz inne urządzenia do higieny osobistej,
  • ostrzałki do noży,
  • okapy wentylacyjne,
 • produkcję urządzeń elektrotermicznych gospodarstwa domowego, takich jak:
  • elektryczne podgrzewacze wody,
  • koce elektryczne,
  • elektryczne suszarki, grzebienie, szczotki, lokówki,
  • żelazka elektryczne,
  • grzejniki i wentylatory domowe, przenośne,
  • piekarniki elektryczne,
  • kuchenki mikrofalowe,
  • kuchenki i płytki do podgrzewania potraw,
  • tostery,
  • ekspresy do kawy i herbaty,
  • patelnie, opiekacze, grille,
  • grzałki elektryczne itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przemysłowych chłodziarek i zamrażarek, pokojowych klimatyzatorów, wentylatorów strychowych, grzejników zamontowanych na stałe, przemysłowych wentylatorów i wentylatorów wyciągowych;produkcji: urządzeń kuchennych, urządzeń do prania na sucho, suszenia i prasowania, odkurzaczy typu przemysłowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 28,
 • produkcji domowych maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 28.94.Z,
 • instalowania centralnego systemu odkurzania, sklasyfikowanego w 43.29.Z.
27.52Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje produkcję domowego nieelektrycznego sprzętu dogotowania i ogrzewania, takiego jak:

 • grzejniki przenośne, piece kuchenne, ruszty, piece, podgrzewacze wody, sprzęt do gotowania, ogrzewacze płytowe.
27.9Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
27.90Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Podklasa ta obejmuje produkcję różnego sprzętu elektrycznego innego niż silniki, prądnice, transformatory, baterie i akumulatory, przewody i sprzęt instalacyjny, sprzęt oświetleniowy oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję półprzewodnikowych urządzeń do ładowania akumulatorów,
 • produkcję elektrycznych urządzeń do otwierania i zamykania drzwi,
 • produkcję dzwonków elektrycznych,
 • produkcję przedłużaczy elektrycznych wykonanych z przewodu izolowanego,
 • produkcję ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, z wyłączeniem laboratoryjnych i dentystycznych,
 • produkcję falowników półprzewodnikowych, prostowników, ogniw paliwowych, regulowanych i nieregulowanych zasilaczy elektrycznych,
 • produkcję zasilaczy awaryjnych (UPS),
 • produkcję ochronników przeciwprzepięciowych, z wyłączeniem ochronników przeciwprzepięciowych dla wyrównywania napięcia,
 • produkcję przewodów przyłączeniowych do urządzeń oraz pozostałych wiązek przewodów elektrycznych z izolowanym drutem i złączkami,
 • produkcję elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
 • produkcję akceleratorów cząstek,
 • produkcję elektrycznych kondensatorów, rezystorów i podobnych,
 • produkcję elektromagnesów,
 • produkcję syren sygnalizacyjnych,
 • produkcję tablic elektronicznych,
 • produkcję znaków podświetlanych,
 • produkcję elektrycznego wyposażenia sygnalizacyjnego, takiego jak:urządzenia sygnalizacji świetlnej i regulacji ruchu pieszych,
 • produkcję elektrycznych izolatorów (z wyłączeniem szklanych i ceramicznych) oraz ich osprzętu, z metali nieszlachetnych,
 • produkcję elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania, włączając narzędzia do lutowania ręcznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji izolatorów elektrycznych z porcelany, sklasyfikowanej w 23.43.Z,
 • produkcji włókien węglowych i grafitowych oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i urządzeń elektrycznych, sklasyfikowanej w 23.99.Z,
 • produkcji prostowników elektronicznych, obwodów scalonych do regulacji napięcia, układów scalonych do przetwarzania mocy,elektronicznych kondensatorów, rezystorów i podobnych urządzeń,sklasyfikowanych w 26.11.Z,
 • produkcji transformatorów, silników, prądnic, aparatury łącznikowej,przekaźników i przemysłowych elementów sterujących, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.1,
 • produkcji baterii, sklasyfikowanej w 27.20.Z,
 • produkcji przewodów energetycznych i komunikacyjnych, przewodów prądowych i nieprzewodzących prądu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.3,
 • produkcji sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
 • produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.5,
 • produkcji nieelektrycznych narzędzi do spawania, lutowania,sklasyfikowanej w 28.29.Z,
 • produkcji elektrycznego wyposażenia do pojazdów samochodowych,takiego jak: prądnice, alternatory, świece i cewki zapłonowe, zamki centralne, regulatory napięcia, sklasyfikowanej w 29.31.Z.
Przydatne linki
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.