Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKD  »  Sekcja C  »   Dział 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH ...
Schemat klasyfikacji
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

Dział 10 -
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Dział 11 -
PRODUKCJA NAPOJÓW
Dział 12 -
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dział 13 -
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Dział 14 -
PRODUKCJA ODZIEŻY
Dział 15 -
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
Dział 16 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
Dział 17 -
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
Dział 18 -
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Dział 19 -
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
Dział 20 -
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
Dział 21 -
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Dział 22 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
Dział 23 -
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
Dział 24 -
PRODUKCJA METALI
Dział 25 -
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
Dział 26 -
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Dział 27 -
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 -
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 29 -
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dział 30 -
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Dział 31 -
PRODUKCJA MEBLI
Dział 32 -
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Dział 33 -
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

grupa/
klasa/
podklasa
Nazwa grupowaniaOpis dodatkowy
23.1Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.11Produkcja szkła płaskiego
23.11.ZProdukcja szkła płaskiego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.
23.12Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego,
 • produkcję luster i lusterek,
 • produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.
23.13Produkcja szkła gospodarczego
23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu,
 • produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
23.14Produkcja włókien szklanych
23.14.ZProdukcja włókien szklanych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.10.D,
 • produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.20.D,
 • produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 27.31.Z.
23.19Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję szklanych wyrobów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,
 • produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niewykorzystywanych w optyce,
 • produkcję szklanej sztucznej biżuterii,
 • produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego,
 • produkcję szklanych kloszy do lamp,
 • produkcję szklanych figurek,
 • produkcję bloków szklanych do układania powierzchni,
 • produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji elementów optycznych wykorzystywanych w optyce,sklasyfikowanej w 26.70.Z,
 • produkcji strzykawek i pozostałego medycznego sprzętu laboratoryjnego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.2Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.20Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych

Podklasa ta obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny).

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,
 • produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak:
  • elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej,
  • bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe,
  • retorty, tygle, dysze, rury itp.,
 • produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.
23.3Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
23.31Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych kafli, płytek ściennych,kostek, mozaiki itp.,
 • produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru),sklasyfikowanej w 22.23.Z,
 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji cegieł, dachówek z wypalanej gliny, sklasyfikowanej w 23.32.Z.
23.32Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych konstrukcyjnych materiałów budowlanych, z wypalanej gliny:
  • cegły, dachówek, elementów kominków, rur itp.,
 • produkcję bloków podłogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych innych niż budowlane,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.4.
23.4Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.41Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych wyrobów użytku domowego i toaletowego,
 • produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów z ceramiki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 32.13.Z,
 • produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.
23.42Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramicznych urządzeń sanitarnych, np. zlewów, wanien,bidetów, misek ustępowych,
 • produkcję pozostałej armatury ceramicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.
23.43Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję elektrycznych ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z.
23.44Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję magnesów ceramicznych i ferrytowych,
 • produkcję ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i do zastosowań technicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru),sklasyfikowanej w 22.23.Z,
 • produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.
23.49Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ceramicznych słojów i słoików oraz pozostałych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów,
 • produkcję pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanej w 23.42.Z,
 • produkcji sztucznych zębów, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.5Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.51Produkcja cementu
23.51.ZProdukcja cementu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję klinkieru cementowego i cementów hydraulicznych, włączając cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i cement superfosfatowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałych zapraw murarskich i betonu, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji masy betonowej prefabrykowanej i suchego betonu oraz zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.63.Z, 23.64.Z,
 • produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 23.69.Z,
 • produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z.
23.52Produkcja wapna i gipsu
23.52.ZProdukcja wapna i gipsu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,
 • produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub siarczan-wapniowy,
 • produkcję dolomitu wypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wyrobów z gipsu, sklasyfikowanej w 23.62.Z, 23.69.Z.
23.6Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.61Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję prefabrykowanych elementów z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia dla budownictwa, takich jak:
  • cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, słupy, rury, płyty chodnikowe itp.,
 • produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia.
23.62Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów budowlanych z gipsu, takich jak: płyty, arkusze itp.
23.63Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję masy betonowej prefabrykowanej,
 • produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanej w 23.20.Z.
23.64Produkcja zaprawy murarskiej
23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ogniotrwałej zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.20.Z,
 • produkcji suchego betonu, sklasyfikowanej w 23.63.Z.
23.65Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien roślinnych(wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) związanych cementem,gipsem lub innym spoiwem mineralnym,
 • produkcję wyrobów z cementu spojonego z włóknem celulozowym lub podobnym, takich jak:
  • płyty faliste, inne płyt, wykładziny, dachówki, rury, tuby,zbiorniki, przepusty, odpływy, pojemniki, elementy wyposażenia wnętrz,ramy okienne itp.
23.69Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Podklasa ta obejmuje produkcję pozostałych wyrobów z betonu, gipsu,cementu lub ze sztucznego kamienia, takich jak:

 • posągi, rzeźby, płaskorzeźby, meble, wazony, doniczki itp.
23.7Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.70Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Podklasa ta obejmuje:

 • cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia dla budownictwa,drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp.,
 • produkcję mebli z kamienia,
 • wykonywanie posągów innych niż artystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności kamieniołomów, wydobywania, cięcia i wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 08.11.Z,
 • produkcji kamieni młyńskich, kamieni ściernych i podobnych wyrobów,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,
 • wykonywania posągów przez indywidualnych artystów, sklasyfikowanego w 90.03.Z.
23.9Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.91Produkcja wyrobów ściernych
23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, włączając materiały ścierne na podłożu miękkim (np. papier ścierny).
23.99Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję materiałów ciernych i wyrobów z nich, wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy, niezamontowanych,
 • produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych, takich jak:
  • wełna mineralna, żużlowa i podobne materiały; złuszczony wermikulit,spieniona glina oraz podobne materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne,
 • produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych, takich jak:
  • mika, mika aktywna, torf, grafit (wyroby inne niż elektryczne) itp.,
 • produkcję wyrobów z asfaltu lub podobnych materiałów (np. lepiszczy na bazie asfaltu, paku węglowego itp.),
 • produkcję włókna węglowego i grafitowego oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i osprzętu elektrycznego,
 • produkcję sztucznego korundu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik,sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji waty szklanej i wyrobów wykonanych z materiałów nietkanych z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,
 • produkcji elektrod grafitowych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji uszczelek węglowych i grafitowych, sklasyfikowanej w 28.29.Z.
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.