Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  CN 2020  »  Sekcja XVII  »   Dział 87 - POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI ...
TABELA STAWEK CELNYCH

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

CN - DZIAŁ 86 -
LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE)
CN - DZIAŁ 87 -
POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
CN - DZIAŁ 88 -
STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI
CN - DZIAŁ 89 -
STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE
W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN. Nie oznaczono towarów zwolnionych z VAT (bez wskazania CN) oraz opodatkowanych stawką podstawową.

Stan prawny obowiązujący od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
Uwaga od redakcji:
W sekcji tej klasyfikowane są nieoznaczone symbolem CN:
- jednostki pływające używane do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów oraz części do tych jednostek i ich wyposażenie, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji — art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3 ustawy o VAT,
- środki transportu lotniczego oraz części zamienne do nich i wyposażenie pokładowe, dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym — art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT,
- towary służące bezpośrednio zaopatrzeniu statków:
a) używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów,
b) używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów przybrzeżnych,
c) marynarki wojennej, wypływających z kraju do zagranicznych portów i przystani;
- art. 83 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,
- towary służące zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używane przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym — art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Dział 87

POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Zobacz: wiążące informacje stawkowe (WIS) dla działu CN 87.

Uwagi

1. Niniejszy dział nie obejmuje taboru szynowego przeznaczonego wyłącznie do poruszania się po szynach.

2. W niniejszym dziale określenie "ciągniki" oznacza pojazdy skonstruowane zasadniczo do ciągnięcia lub pchania innych pojazdów, urządzeń lub ładunków, nawet wyposażone w osprzęt umożliwiający, w połączeniu z podstawowym wykorzystaniem ciągnika, transport narzędzi, nasion, nawozów lub pozostałych towarów.

Maszyny i narzędzia robocze, przeznaczone do montowania na ciągnikach objętych pozycją 8701, jako wymienne wyposażenie, pozostają zaklasyfikowane w swoich odpowiednich pozycjach, nawet jeżeli są zgłaszane z ciągnikiem, i nawet gdy są na nim zamontowane.

3. Podwozia samochodowe wyposażone w kabiny objęte są pozycjami od 8702 do 8704, a nie podpozycją 8706.

4. Pozycja 8712 obejmuje wszelkie dwukołowe rowery dziecięce. Pozostałe rowerki dziecięce objęte są pozycją 9503.

Kod CNWyszczególnienieStawka celna konwencyjna (%)Uzupełniająca jednostka miaryStawka VAT
8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)
8701 10 00– Ciągniki jednoosiowe3p/st
8701 20– Ciągniki drogowe do naczep
8701 20 10– – Nowe16p/st
8701 20 90– – Używane16p/st
8701 30 00– Ciągniki gąsienicowebez cłap/st
– Pozostałe, o mocy silnika
8701 91– – Nieprzekraczającej 18 kW
8701 91 10– – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowebez cłap/st
8701 91 90– – – Pozostałe7p/st
8701 92– – Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW
8701 92 10– – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowebez cłap/st
8701 92 90– – – Pozostałe7p/st
8701 93– – Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW
8701 93 10– – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowebez cłap/st
8701 93 90– – – Pozostałe7p/st
8701 94– – Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 130 kW
8701 94 10– – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowebez cłap/st
8701 94 90– – – Pozostałe7p/st
8701 95– – Przekraczającej 130 kW
8701 95 10– – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowebez cłap/st
8701 95 90– – – Pozostałe7p/st
8702 Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
8702 10– Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)
– – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8702 10 11– – – Nowe16p/st
8702 10 19– – – Używane16p/st
– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8702 10 91– – – Nowe10p/st
8702 10 99– – – Używane10p/st
8702 20– Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu
8702 20 10– – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm316p/st
8702 20 90– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm310p/st
8702 30– Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu
8702 30 10– – O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm316p/st
8702 30 90– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm310p/st
8702 40 00– Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu10p/st
8702 90– Pozostałe
– – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
– – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8702 90 11– – – – Nowe16p/st
8702 90 19– – – – Używane16p/st
– – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8702 90 31– – – – Nowe10p/st
8702 90 39– – – – Używane10p/st
8702 90 90– – Z innymi silnikami10p/st
8703 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
8703 10– Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne pojazdy
8703 10 11– – Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym5p/st
8703 10 18– – Pozostałe10p/st
– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
8703 21– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3
8703 21 10– – – Nowe10p/st
8703 21 90– – – Używane10p/st
8703 22– – O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3
8703 22 10– – – Nowe10p/st
8703 22 90– – – Używane10p/st
8703 23– – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3
– – – Nowe
8703 23 11– – – – Samochody kempingowe10p/st
8703 23 19– – – – Pozostałe10p/st
8703 23 90– – – Używane10p/st
8703 24– – O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3
8703 24 10– – – Nowe10p/st
8703 24 90– – – Używane10p/st
– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)
8703 31– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3
8703 31 10– – – Nowe10p/st
8703 31 90– – – Używane10p/st
8703 32– – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3
– – – Nowe
8703 32 11– – – – Samochody kempingowe10p/st
8703 32 19– – – – Pozostałe10p/st
8703 32 90– – – Używane10p/st
8703 33– – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
– – – Nowe
8703 33 11– – – – Samochody kempingowe10p/st
8703 33 19– – – – Pozostałe10p/st
8703 33 90– – – Używane10p/st
8703 40– Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 40 10– – Nowe10p/st
8703 40 90– – Używane10p/st
8703 50 00– Pozostałe pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej10p/st
8703 60– Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 60 10– – Nowe10p/st
8703 60 90– – Używane10p/st
8703 70 00– Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej10p/st
8703 80– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu
8703 80 10– – Nowe10p/st
8703 80 90– – Używane10p/st
8703 90 00– Pozostałe10p/st
8704 Pojazdy silnikowe do transportu towarów
8704 10– Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi
8704 10 10– – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem iskrowymbez cłap/st
8704 10 90– – Pozostałebez cłap/st
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)
8704 21– – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton
8704 21 10– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)3,5p/st
– – – Pozostałe
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8704 21 31– – – – – Nowe22p/st
8704 21 39– – – – – Używane22p/st
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8704 21 91– – – – – Nowe10p/st
8704 21 99– – – – – Używane10p/st
8704 22– – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton
8704 22 10– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)3,5p/st
– – – Pozostałe
8704 22 91– – – – Nowe22p/st
8704 22 99– – – – Używane22p/st
8704 23– – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton
8704 23 10– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)3,5p/st
– – – Pozostałe
8704 23 91– – – – Nowe22p/st
8704 23 99– – – – Używane22p/st
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
8704 31– – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton
8704 31 10– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)3,5p/st
– – – Pozostałe
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8704 31 31– – – – – Nowe22p/st
8704 31 39– – – – – Używane22p/st
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8704 31 91– – – – – Nowe10p/st
8704 31 99– – – – – Używane10p/st
8704 32– – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton
8704 32 10– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)3,5p/st
– – – Pozostałe
8704 32 91– – – – Nowe22p/st
8704 32 99– – – – Używane22p/st
8704 90 00– Pozostałe10p/st
8705 Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
8705 10 00– Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)3,7p/st
8705 20 00– Samojezdne wieże wiertnicze3,7p/st
8705 30 00– Pojazdy strażackie3,7p/st
8705 40 00– Betoniarki samochodowe3,7p/st
8705 90– Pozostałe
8705 90 30– – Pojazdy przepompowujące beton3,7p/st
8705 90 80– – Pozostałe3,7p/st
8706 00 Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
– Podwozia ciągników objętych pozycją 8701; podwozia pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702, 8703 lub 8704, z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8706 00 11– – Do pojazdów objętych pozycją 8702 lub 870419p/st
8706 00 19– – Do pozostałych6p/st
– Pozostałe
8706 00 91– – Do pojazdów objętych pozycją 87034,5p/st
8706 00 99– – Do pozostałych10p/st
8707 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8707 10– Do pojazdów objętych pozycją 8703
8707 10 10– – Do montażu przemysłowego4,5p/st
8707 10 90– – Pozostałe4,5p/st
8707 90– Pozostałe
8707 90 10– – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705

4,5p/st
8707 90 90– – Pozostałe4,5p/st
8708 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8708 10– Zderzaki i ich części
8708 10 10– – Do montażu przemysłowego:

Pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
8708 10 90– – Pozostałe4,5
– Pozostałe części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny)
8708 21– – Pasy bezpieczeństwa
8708 21 10– – – Do montażu przemysłowego:

Pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3p/st
8708 21 90– – – Pozostałe4,5p/st
8708 29– – Pozostałe
8708 29 10– – – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
8708 29 90– – – Pozostałe4,5
8708 30– Hamulce i hamulce ze wspomaganiem; ich części
8708 30 10– – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – Pozostałe
8708 30 91– – – Do hamulców tarczowych4,5
8708 30 99– – – Do pozostałych4,5
8708 40– Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części
8708 40 20– – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – Pozostałe
8708 40 50– – – Skrzynie biegów (przekładniowe)4,5
– – – Części
8708 40 91– – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
8708 40 99– – – – Pozostałe3,5
8708 50– Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane; ich części
8708 50 20– – Do montażu przemysłowego:

Pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – Pozostałe
8708 50 35– – – Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane4,5
– – – Części
8708 50 55– – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
– – – – Pozostałe
8708 50 91– – – – – Do osi nienapędzanych4,5
8708 50 99– – – – – Pozostałe3,5
8708 70– Koła jezdne oraz ich części i akcesoria
8708 70 10– – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – Pozostałe
8708 70 50– – – Kola z aluminium; części i akcesoria kół, z aluminium4,5
8708 70 91– – – Piasty kół w kształcie gwiazdy, odlewane w jednym kawałku, z żeliwa lub stali3
8708 70 99– – – Pozostałe4,5
8708 80– Układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory)
8708 80 20– – Do montażu przemysłowego:

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – Pozostałe
8708 80 35– – – Amortyzatory układu zawieszenia4,5
8708 80 55– – – Stabilizatory; pozostałe wałki skrętne3,5
– – – Pozostałe
8708 80 91– – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
8708 80 99– – – – Pozostałe3,5
– Pozostałe części i akcesoria
8708 91– – Chłodnice oraz ich części
8708 91 20– – – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – – Pozostałe
8708 91 35– – – – Chłodnice4,5
– – – – Części
8708 91 91– – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
8708 91 99– – – – – Pozostałe3,5
8708 92– – Tłumiki i rury wydechowe; ich części
8708 92 20– – – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – – Pozostałe
8708 92 35– – – – Tłumiki i rury wydechowe4,5
– – – – Części
8708 92 91– – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
8708 92 99– – – – – Pozostałe3,5
8708 93– – Sprzęgła i ich części
8708 93 10– – – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
8708 93 90– – – Pozostałe4,5
8708 94– – Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części
8708 94 20– – – Do montażu przemysłowego:

Pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – – Pozostałe
8708 94 35– – – – Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy4,5
– – – – Części
8708 94 91– – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
8708 94 99– – – – – Pozostałe3,5
8708 95– – Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania; ich części
8708 95 10– – – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3p/st
– – – Pozostałe
8708 95 91– – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
8708 95 99– – – – Pozostałe3,5
8708 99– – Pozostałe
8708 99 10– – – Do montażu przemysłowego:

Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10;

pojazdów objętych pozycją 8703;

pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3;

pojazdów objętych pozycją 8705 (12)

3
– – – Pozostałe
8708 99 93– – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej4,5
8708 99 97– – – – Pozostałe3,5
8709 Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
– Pojazdy
8709 11– – Elektryczne
8709 11 10– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)2p/st
8709 11 90– – – Pozostałe4p/st
8709 19– – Pozostałe
8709 19 10– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)2p/st
8709 19 90– – – Pozostałe4p/st
8709 90 00– Części3,5
8710 00 00 Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów1,7
8711 Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne
8711 10 00– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm38p/st
8711 20– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, ale nieprzekraczającej 250 cm3
8711 20 10– – Skutery8p/st
– – Pozostałe, o pojemności skokowej
8711 20 92– – – Przekraczającej 50 cm3, ale nieprzekraczającej 125 cm38p/st
8711 20 98– – – Przekraczającej 125 cm3, ale nieprzekraczającej 250 cm38p/st
8711 30– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 250 cm3, ale nieprzekraczającej 500 cm3
8711 30 10– – O pojemności skokowej przekraczającej 250 cm3, ale nieprzekraczającej 380 cm36p/st
8711 30 90– – O pojemności skokowej przekraczającej 380 cm3, ale nieprzekraczającej 500 cm36p/st
8711 40 00– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 500 cm3, ale nieprzekraczającej 800 cm36p/st
8711 50 00– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 800 cm36p/st
8711 60– Z silnikiem elektrycznym do napędu
8711 60 10– – Rowery dwukołowe, trzykołowe i czterokołowe, z pedałami, z pomocniczym silnikiem elektrycznym o mocy znamionowej ciągłej nieprzekraczającej 250 W6p/st
8711 60 90– – Pozostałe6p/st
8711 90 00– Pozostałe6p/st
8712 00 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe
8712 00 30– Rowery z łożyskami kulkowymi14p/st
8712 00 70– Pozostałe15p/st
8713 Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób
8713 10 00– Bez mechanicznego napędubez cłap/st
8713 90 00– Pozostałebez cłap/st
8714 Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713
8714 10– Motocykli (włącznie z motorowerami)
8714 10 10– – Hamulce i ich części3,7
8714 10 20– – Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części3,7
8714 10 30– – Koła jezdne oraz ich części i akcesoria3,7
8714 10 40– – Tłumiki i rury wydechowe; ich części3,7
8714 10 50– – Sprzęgła i ich części3,7
8714 10 90– – Pozostałe3,7
8714 20 00– Wózków dla osób niepełnosprawnychbez cła
– Pozostałe
8714 91– – Ramy i widelce oraz ich części
8714 91 10– – – Ramy4,7p/st
8714 91 30– – – Widelce przednie4,7p/st
8714 91 90– – – Części4,7
8714 92– – Obręcze kół i szprychy
8714 92 10– – – Obręcze4,7p/st
8714 92 90– – – Szprychy4,7
8714 93 00– – Piasty, inne niż piasty hamujące ("torpedo") oraz koła łańcuchowe wolnych kół4,7
8714 94– – Hamulce, włączając piasty hamujące i ich części
8714 94 20– – – Hamulce4,7
8714 94 90– – – Części4,7
8714 95 00– – Siodełka4,7
8714 96– – Pedały i mechanizm korbowy oraz ich części
8714 96 10– – – Pedały4,7pa
8714 96 30– – – Mechanizm korbowy4,7
8714 96 90– – – Części4,7
8714 99– – Pozostałe
8714 99 10– – – Kierownice4,7p/st
8714 99 30– – – Bagażniki4,7p/st
8714 99 50– – – Przerzutki4,7
8714 99 90– – – Pozostałe; części4,7
8715 00 Wózki dziecięce i ich części
8715 00 10– Wózki dziecięce2,7p/st
8715 00 90– Części2,7
8716 Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części
8716 10– Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
8716 10 92– – O masie nieprzekraczającej 1 600 kg2,7p/st
8716 10 98– – O masie przekraczającej 1 600 kg2,7p/st
8716 20 00– Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, samozaładowcze lub samowyładowcze2,7p/st
– Pozostałe przyczepy lub naczepy, do przewozu towarów
8716 31 00– – Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny2,7p/st
8716 39– – Pozostałe
8716 39 10– – – Specjalnie przeznaczone do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)2,7p/st
– – – Pozostałe
– – – – Nowe
8716 39 30– – – – – Naczepy2,7p/st
8716 39 50– – – – – Pozostałe2,7p/st
8716 39 80– – – – Używane2,7p/st
8716 40 00– Pozostałe przyczepy i naczepy2,7
8716 80 00– Pozostałe pojazdy1,7
8716 90– Części
8716 90 10– – Podwozia1,7
8716 90 30– – Karoserie1,7
8716 90 50– – Osie1,7
8716 90 90– – Pozostałe części1,7
Przydatne linki
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.