Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  KZiS  »  2  »   22 - Specjaliści do spraw zdrowia

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

21 -
Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
22 -
Specjaliści do spraw zdrowia
23 -
Specjaliści nauczania i wychowania
24 -
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
25 -
Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych
26 -
Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

KodNazwa
 221 Lekarze
    2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
       221101 Lekarz
       221102 Lekarz ze specjalizacją I stopnia
    2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
       221201 Lekarz - specjalista alergologii
       221202 Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
       221203 Lekarz - specjalista angiologii
       221204 Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii
       221205 Lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
       221206 Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
       221207 Lekarz - specjalista chirurgii klatki piersiowej
       221208 Lekarz - specjalista chirurgii naczyniowej
       221209 Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
       221210 Lekarz - specjalista chirurgii onkologicznej
       221211 Lekarz - specjalista chirurgii plastycznej
       221212 Lekarz - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
       221213 Lekarz - specjalista chorób płuc
       221214 Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
       221215 Lekarz - specjalista chorób zakaźnych
       221216 Lekarz - specjalista dermatologii i wenerologii
       221217 Lekarz - specjalista diabetologii
       221218 Lekarz - specjalista diagnostyki laboratoryjnej
       221219 Lekarz - specjalista endokrynologii
       221220 Lekarz - specjalista epidemiologii
       221221 Lekarz - specjalista farmakologii klinicznej
       221222 Lekarz - specjalista gastroenterologii
       221223 Lekarz - specjalista genetyki klinicznej
       221224 Lekarz - specjalista geriatrii
       221225 Lekarz - specjalista ginekologii onkologicznej
       221226 Lekarz - specjalista hematologii
       221227 Lekarz - specjalista hipertensjologii
       221228 Lekarz - specjalista immunologii klinicznej
       221229 Lekarz - specjalista kardiochirurgii
       221230 Lekarz - specjalista kardiologii
       221231 Lekarz - specjalista kardiologii dziecięcej
       221232 Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
       221233 Lekarz - specjalista medycyny paliatywnej
       221234 Lekarz - specjalista medycyny pracy
       221235 Lekarz - specjalista medycyny ratunkowej
       221236 Lekarz - specjalista medycyny rodzinnej
       221237 Lekarz - specjalista medycyny sądowej
       221238 Lekarz - specjalista medycyny sportowej
       221239 Lekarz - specjalista medycyny transportu
       221240 Lekarz - specjalista mikrobiologii lekarskiej
       221241 Lekarz - specjalista nefrologii
       221242 Lekarz - specjalista neonatologii
       221243 Lekarz - specjalista neurochirurgii
       221244 Lekarz - specjalista neurologii
       221245 Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
       221246 Lekarz - specjalista neuropatologii
       221247 Lekarz - specjalista okulistyki
       221248 Lekarz - specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
       221249 Lekarz - specjalista onkologii klinicznej
       221250 Lekarz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
       221251 Lekarz - specjalista otorynolaryngologii
       221252 Lekarz - specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
       221253 Lekarz - specjalista patomorfologii
       221254 Lekarz - specjalista pediatrii
       221255 Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii
       221256 Lekarz - specjalista psychiatrii
       221257 Lekarz - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
       221258 Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
       221259 Lekarz - specjalista radioterapii onkologicznej
       221260 Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej
       221261 Lekarz - specjalista reumatologii
       221262 Lekarz - specjalista seksuologii
       221263 Lekarz - specjalista toksykologii klinicznej
       221264 Lekarz - specjalista transfuzjologii klinicznej
       221265 Lekarz - specjalista transplantologii klinicznej
       221266 Lekarz - specjalista urologii
       221267 Lekarz - specjalista urologii dziecięcej
       221268 Lekarz - specjalista zdrowia publicznego
       221269 Lekarz - specjalista chorób płuc dzieci
       221270 Lekarz - specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
       221271 Lekarz - specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
       221272 Lekarz - specjalista gastroenterologii dziecięcej
       221273 Lekarz - specjalista intensywnej terapii
       221274 Lekarz - specjalista medycyny lotniczej
       221275 Lekarz - specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
       221276 Lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej
       221277 Lekarz - specjalista pediatrii metabolicznej
       221278 Lekarz - specjalista perinatologii
       221290 Pozostali lekarze specjaliści
 222 Pielęgniarki
    2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
       222101 Pielęgniarka
    2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty
       222201 Pielęgniarka - specjalista organizacji i zarządzania
       222202 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
       222203 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
       222204 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
       222205 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
       222206 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
       222207 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
       222208 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
       222209 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
       222210 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
       222211 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
       222212 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
       222213 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
       222214 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
       222215 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
       222216 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
       222217 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
       222218 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
       222219 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
       222220 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
       222221 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
       222222 Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
       222290 Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
 223 Położne
    2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
       223101 Położna
    2232 Położne z tytułem specjalisty
       223201 Położna - specjalista organizacji i zarządzania
       223202 Położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
       223203 Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
       223204 Położna - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
       223205 Położna - specjalista pielęgniarstwa położniczego
       223206 Położna - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
       223207 Położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
       223290 Pozostałe położne z tytułem specjalisty
 224 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
    2240 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
       224001 Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
 225 Lekarze weterynarii
    2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
       225101 Lekarz weterynarii
    2252 Lekarze weterynarii specjaliści
       225201 Lekarz weterynarii - specjalista chirurgii weterynaryjnej
       225202 Lekarz weterynarii - specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych
       225203 Lekarz weterynarii - specjalista chorób koni
       225204 Lekarz weterynarii - specjalista chorób owadów użytkowych
       225205 Lekarz weterynarii - specjalista chorób przeżuwaczy
       225206 Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów
       225207 Lekarz weterynarii - specjalista chorób ryb
       225208 Lekarz weterynarii - specjalista chorób trzody chlewnej
       225209 Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt futerkowych
       225210 Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt nieudomowionych
       225211 Lekarz weterynarii - specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej
       225212 Lekarz weterynarii - specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
       225213 Lekarz weterynarii - specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
       225214 Lekarz weterynarii - specjalista radiologii weterynaryjnej
       225215 Lekarz weterynarii - specjalista rozrodu zwierząt
       225216 Lekarz weterynarii - specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych
       225217 Lekarz weterynarii - specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej
       225290 Pozostali lekarze weterynarii specjaliści
 226 Lekarze dentyści
    2261 Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
       226101 Lekarz dentysta
       226102 Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia
    2262 Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
       226201 Lekarz dentysta - specjalista chirurgii stomatologicznej
       226202 Lekarz dentysta - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
       226203 Lekarz dentysta - specjalista epidemiologii
       226204 Lekarz dentysta - specjalista ortodoncji
       226205 Lekarz dentysta - specjalista periodontologii
       226206 Lekarz dentysta - specjalista protetyki stomatologicznej
       226207 Lekarz dentysta - specjalista stomatologii dziecięcej
       226208 Lekarz dentysta - specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją
       226209 Lekarz dentysta - specjalista zdrowia publicznego
       226290 Pozostali lekarze dentyści specjaliści
 227 Diagności laboratoryjni
    2271 Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
       227101 Diagnosta laboratoryjny
    2272 Diagności laboratoryjni specjaliści
       227201 Diagnosta laboratoryjny - specjalista cytomorfologii medycznej
       227202 Diagnosta laboratoryjny - specjalista epidemiologii
       227203 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
       227204 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej
       227205 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
       227206 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej
       227207 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
       227208 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej
       227209 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej
       227210 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
       227211 Diagnosta laboratoryjny - specjalista mikrobiologii medycznej
       227212 Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia publicznego
       227213 Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia środowiskowego
       227214 Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej
       227290 Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści
 228 Farmaceuci
    2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
       228101 Farmaceuta
    2282 Farmaceuci specjaliści
       228201 Farmaceuta - specjalista analityki farmaceutycznej
       228202 Farmaceuta - specjalista bromatologii
       228203 Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej
       228204 Farmaceuta - specjalista farmacji klinicznej
       228205 Farmaceuta - specjalista farmacji przemysłowej
       228206 Farmaceuta - specjalista farmacji szpitalnej
       228207 Farmaceuta - specjalista farmakologii
       228208 Farmaceuta - specjalista leku roślinnego
       228209 Farmaceuta - specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
       228210 Farmaceuta - specjalista toksykologii
       228211 Farmaceuta - specjalista zdrowia publicznego
       228212 Farmaceuta - specjalista zdrowia środowiskowego
       228290 Pozostali farmaceuci specjaliści
 229 Inni specjaliści ochrony zdrowia
    2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
       229101 Inspektor dozoru jądrowego
       229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
       229103 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
       229104 Specjalista zdrowia publicznego
       229105 Specjalista zdrowia środowiskowego
       229106 Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
       229190 Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
    2292 Fizjoterapeuci
       229201 Fizjoterapeuta
       229202 Specjalista fizjoterapii
    2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
       229301 Specjalista do spraw dietetyki
       229302 Specjalista żywienia człowieka
       229390 Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
    2294 Audiofonolodzy i logopedzi
       229401 Audiofonolog
       229402 Logopeda
       229403 Neurologopeda
       229404 Surdologopeda
       229490 Pozostali audiofonolodzy i logopedzi
    2295 Optometryści
       229501 Optometrysta
    2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
       229901 Epidemiolog
       229902 Koordynator badań klinicznych
       229903 Kosmetolog
       229904 Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym
       229905 Psychoterapeuta
       229906 Specjalista psychoterapii uzależnień
       229907 Specjalista terapii uzależnień
       229908 Toksykolog
       229909 Psychoonkolog
       229910 Psychotraumatolog
       229911 Specjalista radiofarmacji
       229912 Specjalista inżynierii medycznej
       229913 Elektroradiolog
       229914 Specjalista do spraw techniki dentystycznej
       229990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
Przydatne linki
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.