Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

logo
Aktualnie jesteś: Klasyfikacje (strona główna)  »  PKOB  »   Wprowadzenie

Klasyfikacja pochodzi z serwisu klasyfikacje.gofin.pl

1. Wprowadzenie

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC)1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.

  __________________
  1 Klasyfikacja CC została opracowana na podstawie projektu klasyfikacji CPC (Central Product Classification), opublikowanej przez Narody Zjednoczone w 1991 r. CPC wyróżnia w dziale 52 "Obiekty budowlane" dwie główne kategorie "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej", które w CC występują jako dwie grupy główne.

Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.

Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC.

PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych różni się znacznie od Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). Różnice te dotyczą przede wszystkim:

  1) zakresu pojęcia: budynek - według PKOB pojęcie "budynek" obejmuje również samodzielne podziemne obiekty budowlane (takie jak: centra handlowe, warsztaty, garaże podziemne, itp.);

  2) innego sposobu klasyfikowania w PKOB niektórych podzbiorów wyszczególnionych w KOB, np.:

   - 832 Zieleń na ulicach i placach, 833 Zieleń w osiedlach, 834 Zieleń przydrożna, 839 Tereny zielone pozostałe - wg PKOB podzbiory te klasyfikowane są zgodnie z obiektem, do którego przynależą;

   - obiekty budowlane tymczasowe - wg KOB klasyfikowane były w odrębnych zbiorach lub podzbiorach, natomiast wg PKOB podział ten został zniesiony - nie wyróżnia się obiektów budowlanych tymczasowych;

   - zasadzenia wieloletnie i strefy sanitarno-ochronne - wg KOB klasyfikowane były w zbiorze 82, natomiast wg PKOB nie są traktowane jako obiekt budowlany i nie są ujęte w klasyfikacji;

   - niektóre budowle wyszczególnione wg KOB, wg PKOB nie są klasyfikowane odrębnie, np.: 

   zbiory w KOB: 34 Fundamenty pod maszyny i urządzenia oraz 35 Części budowlane pieców i kotłów przemysłowych oraz urządzeń technicznych - wg PKOB ujęte są jako część zakładów przemysłowych (dział 23):

   - niektóre obiekty budowlane klasyfikowane wg KOB jako budowle, wg PKOB zaliczane są do sekcji 1 Budynki (np. silosy, zbiorniki);

   - stacje paliw - wg KOB mieszczą się one w budynkach transportu, wg PKOB w budynkach handlowo-usługowych

   - wieże przemysłowe i chłodnie kominowe itp. - wg KOB mieszczą się one w wyodrębnionych zbiorach, natomiast wg PKOB w grupach obejmujących obiekty charakterystyczne dla odpowiednich gałęzi przemysłu;

   - schroniska, motele, domki kempingowe, budynki ośrodków wypoczynkowych - wg KOB mieszczą się w budynkach kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, wg PKOB w grupie Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,

   - cmentarze wg KOB mieszczące się w zakresie zbioru 83 Urządzenia terenów zielonych oraz budynki znajdujące się na terenie cmentarzy wg KOB klasyfikowane odrębnie w zbiorach odpowiednich do spełnianych funkcji, wg PKOB mieszczą się w grupie 127 Pozostałe budynki niemieszkalne, w klasie 1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych.

  3) klasyfikowania wg PKOB w klasie 1273 obiektów budowlanych nie ujmowanych wg KOB. W klasie tej ujęte są wszelkie obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury, bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów. W związku z tym, np.: zabytkowy budynek, w którym mieści się muzeum klasyfikowany jest w klasie 1262 Budynki muzeów i bibliotek; zabytkowy budynek kościoła wykorzystywany do sprawowania kultu religijnego klasyfikowany jest w klasie 1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych; zabytkowe akwedukty wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem klasyfikowane są w klasie 2153 Budowle inżynierskie służące do nawadniania i kultywacji ziemi.

W PKOB nie klasyfikuje się obiektów małej architektury.

PKOB obejmuje część metodyczną, podział obiektów na sekcje, działy, grupy i klasy wraz z objaśnieniami oraz klucz powiązań KOB - PKOB.

W przypadkach, gdy tylko część danego grupowania KOB można było przypisać do odpowiedniego grupowania PKOB, po symbolu KOB wpisano znak "x".

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego.

PKOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i między różnymi poziomami organizacyjnymi, np.

  - między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą,

  - między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i odwrotnie,

w zakresie:

  - określania i analizy wielkości i struktury potrzeb,

  - planowania i bilansowania zadań i środków,

  - opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz techniczno-ekonomicznych dla obiektów budowlanych tego samego rodzaju dla celów projektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp.,

  - stosowania jednolitego grupowania i nazewnictwa obiektów budowlanych przy ustalaniu bazy normatywnej nakładów rzeczowych oraz w kalkulacji cen i kosztów na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Przydatne linki
 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz?w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.